قاسمی: ظریف هفته آینده به بیروت سفر می‌کند

قاسمی: ظریف هفته آینده به بیروت سفر می‌کند
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که وزیر خارجه به منظور دیدار با مقامات عالی‌رتبه و شخصیت‌های سیاسی برجسته لبنان و رایزنی‌ةای دوجانبه احتمالا هفته آینده به بیروت سفر می‌کند.

قاسمی: ظریف هفته آینده به بیروت سفر می‌کند