فیلم/ سقوط یک مرد از روی پل در پی حمله گاو

فیلم/ سقوط یک مرد از روی پل در پی حمله گاو

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

در جریان یک جشنواره گاوبازی، یک مرد به دلیل حمله گاوی خشمگین از روی پل سقوط کرد.

فیلم/ سقوط یک مرد از روی پل در پی حمله گاو