فیلم: دعوای نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان در تلویزیون

فیلم: دعوای نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان در تلویزیون

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

فیلم: دعوای نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان در تلویزیون