ظریف: برجام توافقی متعادل/ در صورت عدم پایبندی دیگران گزینه های بسیاری داریم

ظریف: برجام توافقی متعادل/ در صورت عدم پایبندی دیگران گزینه های بسیاری داریم
وزیر امور خارجه ایران برجام را توافقی متعادل خواند و با بیان اینکه ترجیح ما این است که همه به آن پایبند بمانند، تصریح کرد: این چنین نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران گزینه های دیگری نداشته باشیم، بلکه ما گزینه های بسیاری داریم.

ظریف: برجام توافقی متعادل/ در صورت عدم پایبندی دیگران گزینه های بسیاری داریم

تلگرام نارنجی