شعبده برجامی ترامپ با اوباما فرقی ندارد/برخی خودی‌ها همچنان بر ته دیگ خالی برجام نان می‌سایند

شعبده برجامی ترامپ با اوباما فرقی ندارد/برخی خودی‌ها همچنان بر ته دیگ خالی برجام نان می‌سایند
نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم گفت: عجیب است که بعضی خودی‌ها همچنان بر ته دیگ خالی برجام نان می‌سایند و امید دارند نانی چرب کنند.

شعبده برجامی ترامپ با اوباما فرقی ندارد/برخی خودی‌ها همچنان بر ته دیگ خالی برجام نان می‌سایند

دانلود shareit