شاگردان برانکو در دام قشقایی‌ها/ جدال 120 دقیقه‌ای شد

شاگردان برانکو در دام قشقایی‌ها/ جدال 120 دقیقه‌ای شد
تساوی تیم‌های قشقایی و پرسپولیس در 90 دقیقه باعث شد تا این بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود.

شاگردان برانکو در دام قشقایی‌ها/ جدال 120 دقیقه‌ای شد