سرنشینان اتوبوس در اسارت گروگان‌گیر ملاثانی / اوضاع تحت کنترل پلیس است

سرنشینان اتوبوس در اسارت گروگان‌گیر ملاثانی / اوضاع تحت کنترل پلیس است
سرنشینان یک دستگاه اتوبوس در اسارت گروگان‌گیر شهر ملاثانی به سر می‌برند.

سرنشینان اتوبوس در اسارت گروگان‌گیر ملاثانی / اوضاع تحت کنترل پلیس است

واتساپ جی بی