روسیه و چین توافق نظامی 3 میلیاردی به امضا رساندند

روسیه و چین توافق نظامی 3 میلیاردی به امضا رساندند
مقامات روسیه و چین امروز در پکن، توافق همکاری نظامی و فنی به ارزش سالیانه 3 میلیارد دلار به امضا رساندند.

روسیه و چین توافق نظامی 3 میلیاردی به امضا رساندند