دانش‌آموزان هم به تظاهرات علیه ترامپ پیوستند

دانش‌آموزان هم به تظاهرات علیه ترامپ پیوستند
رسانه‌های آمریکایی ازحضور دانش آموزان این کشور در اعتراض‌های خیابانی به انتخاب «دونالد ترامپ» رییس جمهور جدید خبر دادند.

دانش‌آموزان هم به تظاهرات علیه ترامپ پیوستند

دانلود تلگرام