خوردبین: بدون ملی‌پوشان نمی‌توانیم بازی کنیم

خوردبین: بدون ملی‌پوشان نمی‌توانیم بازی کنیم
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بدون حضور بازیکنان ملی‌پوش نمی‌توانیم بازی کنیم.

خوردبین: بدون ملی‌پوشان نمی‌توانیم بازی کنیم