جوانان محور ترویج جریان قرآن و منویات رهبر معظم انقلاب هستند/ قرآن تنها راه نجات بخش مقابله با جریان‌های تکفیری معاند و منحرف است

جوانان محور ترویج جریان قرآن و منویات رهبر معظم انقلاب هستند/ قرآن تنها راه نجات بخش مقابله با جریان‌های تکفیری معاند و منحرف است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه تنها راه نجات بخش مقابله با جریان‌های تکفیری معاند و منحرف راه قرآن است، گفت: جوانان محور ترویج جریان قرآن و منویات رهبر معظم انقلاب هستند.

جوانان محور ترویج جریان قرآن و منویات رهبر معظم انقلاب هستند/ قرآن تنها راه نجات بخش مقابله با جریان‌های تکفیری معاند و منحرف است