ترامپ ضدجنگ نیست و به دنبال آن است ارتش آمریکا بر ربودن نفت متمرکز شود

ترامپ ضدجنگ نیست و به دنبال آن است ارتش آمریکا بر ربودن نفت متمرکز شود
روز انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا فرارسیده است و اظهارات ضدو نقیضی درباره مواضع نامزدهای انتخاباتی مشاهده می‌شود و بسیاری از رسانه‌های آمریکایی معتقدند که «دونالد ترامپ» آنطور که نشان می‌دهد ضدجنگ نیست.

ترامپ ضدجنگ نیست و به دنبال آن است ارتش آمریکا بر ربودن نفت متمرکز شود