ترافیک نیمه سنگین در محور مهران ـ ایلام/ افزایش حجم ترافیک در محور خوزستان در ساعات آینده

ترافیک نیمه سنگین در محور مهران ـ ایلام/ افزایش حجم ترافیک در محور خوزستان در ساعات آینده
سرپرست مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا از ترافیک نیمه سنگین در محور مهران ـ ایلام خبر داد.

ترافیک نیمه سنگین در محور مهران ـ ایلام/ افزایش حجم ترافیک در محور خوزستان در ساعات آینده

دانلود رایگان اینستاگرام