تذکر، دادگاه و تخریب؛ سهم رسانه‌های منتقد از دولت یازدهم

تذکر، دادگاه و تخریب؛ سهم رسانه‌های منتقد از دولت یازدهم
رئیس‌جمهور در حالی امروز از امنیت رسانه‌ها سخن گفت که بیش از ۱۷ ماه از کارت زرد مجلس به وزیر این دولت بابت سؤال از علت برخورد دوگانه دولت با رسانه‌ها نمی‌گذرد.

تذکر، دادگاه و تخریب؛ سهم رسانه‌های منتقد از دولت یازدهم