تبیین اهمیت جایگاه و نقش مادران در خانواده و جامعه

تبیین اهمیت جایگاه و نقش مادران در خانواده و جامعه

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

تبیین اهمیت جایگاه و نقش مادران در خانواده و جامعه همایش ملی اهمیت جایگاه و نقش مادران در شیراز آغاز شد. در این همایش اساتید و کارشناسان این حوزه به بررسی وتبیین نقش مادران در خانواده و جامعه و چالش هایی که مادران امروزه با آن مواجه اند می پردازند.

تبیین اهمیت جایگاه و نقش مادران در خانواده و جامعه