بسکتبال با ویلچر ایران با برد آغاز کرد +فیلم

بسکتبال با ویلچر ایران با برد آغاز کرد +فیلم

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

تیم بسکتبال با ویلچر ایران در نخستین بازی خود ژرمن ها رو شکست داد.

بسکتبال با ویلچر ایران با برد آغاز کرد +فیلم