امضای قرارداد توسعه میادین نفتی ایران تا پایان امسال

امضای قرارداد توسعه میادین نفتی ایران تا پایان امسال

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدیر عامل شرکت نفتی لوک اویل روسیه از امضای قرارداد توسعه و افزایش برداشت از میادین نفتی ایران تا پایان امسال خبر داد.

امضای قرارداد توسعه میادین نفتی ایران تا پایان امسال